۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۲

دروایش حوزه هنری

۶:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳

نامه یک پسر به یک پدر

پیچاندمشان! خخخ

پسر کو ندارد نشان از پدر، خاندان نبوتش گم شد! بالاخره ما زیر دست شما بزرگ شدیم و اگر نتوانیم بپیچانیم که خیلی ضایع بازی است.

۱۱:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

چگونه بر مشکلات خود فائق بیایید

بزنید به دل وارونگی هوا

سوار دوچرخه بشوید و سعی کنید پشت اتوبوس های شرکت واحد قرار نگیرید تا از تماشای پدیده وارونگی هوا لذت ببرید.

۷:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۴

ملاقات روزگار با سعید و پیام

جنگی که کت قهوه‌ای به پا کرد

با ورود پیرمرد همهمه اتوبوس خوابیده بود. اما همهمه تبدیل به جنگ درونی شده بود. پیام این سکوت را دوست داشت اما آرزو می‌کرد که کاش سعید بیدار بود و با هم این شرایط را تحمل می‌کردند.

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲

مشت بر دهان استيضاح!

ترفندهای زیرکانه بقا با وزیر

حتی بعد ها که هواپیمایی از همان نوع که قرار بود از مملکت دیگری داخل کند، سقوط کرد او خم به ابرو نیاورده ودر اولین اقدام گفت که "مشکل از هواپیما نبوده است! " و حال آن که از گزارش نقص فنی آن طیاره در هفته های گذشته شبکان اجتماعی پر بود .