حیوان درونت را بشناس!

گاو!

توجه داشته باشید در زمان استفاده باید کلمه «گاوووووو» را به این شکل تلفظ کنید تا معنی را کامل برسانید.

شعری خِطاب به خودم

سرعت غیر مجاز

در نمازت هر کسی آید به فکرت جز خدا
از عمویِ خواهرِ مادرزنت تا خاوری

از خاطرات تاج السلطنه

درمان معجزه آسای طبیب‌الاطباء

مشاور کاغذ را گرفت: «پس از حمد و ثنای حضرت همایونی لازم است به محضر مبارک‏تان برسانم که دیگر قادر به حضور و معالجه حضرت‏‌تان نیستم و ترجیح می‏دهم آب‏‌مروارید رعیت درمان کنم. استعفای بنده را بپذیرید و اگر درد غلبه کرد، همچون گذشته خودتان بمالید تا تسکین یابد. هرچند دستمزدهای قبلی ما را هم نصف و نیمه پرداخت کردید ولی بابت این تجویز آخر هم طلبی از شما ندارم. طبیب‌‏الاطبا»

روتیتر: خیاط خانه چهارساله

قسمت یکی و نصفی:نگاهی به قوانینِ شیران

اما این تنها ‌رشته‌ی این دانشکده نبود. یکی دیگر از رشته‌‌ها‌‌ «تولیدِ زیرزمینیِ لباس» بود.
 در این رشته، ‌لباس‌های غنی شده و لباس‌های بمبی تولید می شد.