احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام جهاد

جهاد از جهد می آید، یعنی تمام تلاش خودت را بکن تا بتوانی بعد از قدم زدن در سواحل اینستاگرام تا ساعت ۳ نصف شب، بتوانی نماز صبح بیدار شوی

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام حکومت و حاکمان اسلامی

اجرای حد و تعیین حدود برای دانش آموزان مدرسه برعهده ناظم هیکلی و سیبیلوی مدرسه هست که هر وقت قیافه اش را میبینی یاد ابوعمر بغدادی برایت زنده شود

قدس پايتخت فلسطين است

قدس اینجاست

به مناسبت شاخ بازی این روزهای وهابیت!

“وهابیت نامه”

تولد گرفتن به کل بدعت است
خر و اسب، سنت، اُتُل بدعت است

چرا چون زمان پیمبر نبود
بخاری و وان و سماور نبود