راه راه ۲۱۳

بگین شایعه‌س!

سلاح‌های اهدایی ارتش به پلیس آمریکا

ضدنژادپرستی ممنوع!

نارنجک‌انداز ۶ تیری: کاربرد خاصی ندارد و صرفا برای تمیز کردن مسیر عبور و مرور رئیس‌جمهور استفاده می‌شود.

گزارشی بیطرفانه

ایالت متحده روز به روز قوی‌تر از دیروز

. تماشای شعله‌های آتش لذت بسیار بالایی دارد. به طوری که ادیسون هم هنگام سوختن آزمایشگاهش بدون نگرانی به تماشای این منظره زیبا نشسته بود.