راه راه ۱۲۹

مجموعه کاریکاتور با محوریت ترامپ

ترامپ کاتور – مجموعه دوم: آغاز پرزیدنت!

دیدیم که ترامپ دیوانه، برخلاف انتظارها، پایش به کاخ سفید باز شد. در این میان امید برخی‌ها ـ که دموکرات‌های آمریکا را دلسوز و گوگولی می‌پنداشتند ـ ناامید شد. به ویژه وقتی حمایت همه جانبه‌ی دموکرات‌ها از رئیس جمهور جدید را دیدند. البته چشم ما که آب نمی‌خورد این "برخی‌ها" امیدشان به آمریکا را از دل بیرون کنند.

چشمان تیزبین اوباما هیچ تقلبی را برنمیتابد. باور ندارید؟

در جست و جویِ هَک

روز گذشته یکی دیگر از مدارک کشف شده از هک شدن سیستمهای این کشور در انتخاباتهای گذشته در سایت ویکی لیکس منتشر شد که البته کارشناسان اذعان کردند این مدرک، ویژگی بارز اوباما را تحت الشعاع قرار میدهد.

مجموعه کاریکاتور با محوریت ترامپ

ترامپ کاتور – مجموعه اول: آدولف ترامپ!

موضع‌گیری‌های ترامپ در برابر اقوام مختلف به ویژه مسلمانان، دستمایه‌ی پدید آمدن کاریکاتورهای متعددی با موضوع نژادپرستی ترامپ شده که در قسمت اول مجموعه‌ی ترامپ‌کاتور نمونه‌هایی از آن‌ها را به نمایش می‌گذاریم: