خانه به دوش!

سرویس کوچ کرکسی!

گروه چت‌ تحریریه ایران اینترنشنال در واشنگتن

یکی اینارو گردن بگیره

رئیس جدید شبکه: یا خداااا این همونه که فرق چت و خبر رو نمی‌دونه؟ فکر نمی‌کردم یه روز از نزدیک ببینمش!
بهاره جان: «این» به درخت میگن. در ضمن تیتر باید ارگانیک باشه، ویرایش level کار رو میاره پایین.

آگهی

روی کول ما به شمال بروید

صب به صب از لندن آمار مبتلاهای ایران به کرونا رو میشمردن. همه‌شون در اثر کرونا به لعنت ایزدی پیوستن. فروش به بالاترین قیمت.