تامین ارز

بانک مرکز

ببین! تخصیص داده ارز، گرچه

شده تامین فقط «بر روی کاغذ»

کلیدواژه پنجم| تامین ارز

دقیقا کدوم ارز؟

دلار نقدی، دلار صرافی، دلار کاغذی (منم نمی دونم فرقشون چیه، احتمالا صرافی همش رو سکه 25سنتی میده، نقدی هم تراوله، کاغذی اسکناس)، دلار دستوری (نپرسید به دستور کی، نمی­دونم)

کلیدواژه چهارم| #پایداری_بازارها

خشم خواجه

کلیدواژه سوم| #کنترل_تورم

کنترلش زیر یکی از وزراست

_ ببینید دولت با بدست گرفتن کنترل مشکلی نداره. ما فقط کنترل رو پیدا نمی‌کنیم.

+ میشه بیشتر توضیح بدید؟پ