راهکارهای کاملاً تست شده و تضمینی برای براندازی

۱۰۰۱ راه برای انقلاب بی‌هزینه

برای آمدن و حتّی نیامدن سیل، زلزله، باد، ریزگرد، باران و همه پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی کشور را سرزمین نفرین شده بدانید و آرزو کنید جلبکی در اقیانوس آرام بودید تا مجبور به زندگی در این کشور نمی‌شدید.

دیگه ناموساً جمهوری اسلامی برف امسال رو نمی‌بینه!

براندازها وقتی می‌فهمن معین می‌خواد برگرده

مااااااااااا
عنوان