هفته نیوز

پرواز برانداز

سخنرانی آقای رییسی پربازدیدترین سخنرانی در صفحه یوتیوب سازمان ملل شد.
شوهر عمه‌ها متعقدند سازمان ملل هم فتوشاپه.

یک سال بعد

بگو: «از انزجار و خشم مردم
حکومت شل شده چون بند تنبان»

اغتشاشانه!

خون‌خواهان!