جلسه فوق دیپلماتیک سران

باز عمروعاص لُخت شد

تاچر پشتِ دستش را به مسعود نشان داد و ادامه داد: این عمروعاص یه بار تو جنگ صفین لُخت شده، دیگه ول نمیکنه، از اونموقع تا تق‌قی به توقی می‌خوره، لُخت میشه. دزیره هم زیادی حساسه. همین مصی رو چندبار وسط خیابون...

ده فرمان اپوزسیون

چگونه رژیم چنج کنیم؟

خاموش کردن چراغ خانه، زدن بر پشت قابلمه‌، جیغ کشی و انجام رقص آیینی بندری یا بابا کرمی. هر کس از همسایگان اعتراض کرد قطعاً مزدور رژیم بوده و با تهیه‌ی لیست، به تصفیه‌ی نیروهای مزدور در فردای براندازی کمک کنید.

بداهه عقاب های صورتی(بانوان راه راه)

بیان احوال مصی پس از دستگیری شارمهد و زم

چون کرکس پرکنده، از ترس، پناهنده!
در قعر کدامین گور، ویلانی و سیلانی؟

امکانات دموکراتیک جلیقه‌زردها

روکش لواشک تفی ما رو پس بدید

مردم فرانسه در اعتراضات خود با تنوع موضوعی از قبیل سخت جدا شدن روکش لواشک تفی شده، پول خرد نداشتن راننده تاکسی‌ها، خاریدن جای کش جوراب، کوتاه بودن سیم شارژرها و چک‌پول دادن عابر‌بانک‌ها و غیره برخوردارند. حق اعتراض به ارباب رجوع‌هایِ دل‌ناشتایِ مسواک نزده‌یِ ادارات نیز برایشان محفوظ است.