بدون شرح!

تابستان داغ ایران

شیوه‌های براندازی

یا که شب لوبیا، نخود بزنید
هرچه نفاخ بود و شُد بزنید
صبحِ فردا که زورِ خود بزنید
کار آنان تمام خواهد شد!

پای صحبت یکی از تحریم‌کنندگان عید

اگه یادش بره که عید رو تحریم کنه وای وای وای

+ آقای فرانَک، قبل از هرچیز برامون بگید که چرا اسمتون فرانَک هست؟
- من اولش به یاد مهسا امینی، اسمم رو گذاشتم مهسا، بعد از یه مدت دیدم چقدر اسم دخترانه بهم میاد، برای همین اسم فرانَک رو برای خودم انتخاب کردم.