بداهه عقاب های صورتی(بانوان راه راه)

بیان احوال مصی پس از دستگیری شارمهد و زم

چون کرکس پرکنده، از ترس، پناهنده!
در قعر کدامین گور، ویلانی و سیلانی؟

ترانه طنز «شبی که گاو کامل شد»

جزئیاتی از سفر اخیر شاهزاده به ایران

کرکس‌ها دیر می‌آیند

شاهزاده کلاهش را تا گوش‌هایش پایین کشیده و صورتش را با ماسک پوشانده تا شناسایی نشود، آب دماغ قندیل بسته‌اش را بالا می‌کشد.

اعترافات یک برانداز با شرایط ویژه

زدگی از درس و کتاب

این مورد آخر را هم که میگویند داشتم خوابگاه دانشجویی را منفجر میکردم درست نیست. من فقط میخواستم کتاب ها را منفجر کنم. اما نمیتوانستم که بروم بگویم کتابهایتان را بدهید میخواهم بسوزانم.