نگاهی به برنامه هموطنز

هموطنز برنامه‌‌ای طنز برای معرفی وطن

هموطنز ترکیب هموطن و طنز است و سازندگان برنامه ویژگی مهم آن را پرداختن به شهرهای مختلف کشور و هنرمندان آن خطه می‌دانند.

خبر

حرفشم نزن با تغییرات جدید بازگشت!

«حرفشم نزن» عنوان ویژه برنامه طنز شبکه افق سیماست که از تابستان سال ۹۸ به روی آنتن رفت. این برنامه در دو فصل تولید و پخش شده است که با نگاهی طنازانه و منتقدانه به بررسی اخبار و اتفاقات روز می پرداخت.
عنوان