کودکان در صف فروش

متولد بدهکار

- شما تو این صف دارید چی‌کار می‌کنید؟
- اَدَ بودَ گودَ...
(مترجم زبان نی‌نی‌ها: ما سهامدارانِ نوپا، می‌خوایم سهام خودمون رو بفروشیم.)

بورس قرمز

سوزش پندآموز

پولشون سوخته بیچاره و بدبخت شدن
از فریبرز و تقی تا سحر و فیروزه

بورس قرمز

زچنبر

به یغما برد آن‌سان مالمان را
که لنگ انداخت پیشش قوم بربر

آیتم طنز

قسمت ششم لخخلمث: وال استریت گوسفند هم می خواد!

توی قسمت پنجم؛ به سوالایی که در مورد بورس پرسیدین جواب دادیم!