شوخی با تیتر روزنامه‌های 27 دی 1394

آثار برجام از تاریخ تاریخ است الی یوم القیامه

تحریم‌ها هم رفت.
– رفت؟ پس این کیه اینجاست؟!

در احوالات گدایان نفتی

رو که نیست…

گول «شعار ما همه باهم هستیم» رو خوردیم. گفتیم کشورو می‌گیرن ما هم این وسط نفت می‌بریم، گاز می‌بریم...    نشد متاسفانه... همش شعار.... همش شعار

تبرِ کی بود؟!

جلسه محرمانه سران

تمرکزها برای کجا به صدا درمی‌آیند؟!

وزیر امور خارجه: یه پونزده تا مسئول و هیفده‌ هیژده‌ تا ارگان دولتی ایرانی دیگه هم هستن که دیدیم حیفه اینا تحریم نشن.