مکانیسم ماشه

تهدید هواپیمای ایرانی/ از شایعه تا واقعیت؟

قصدش مذاکره بود

و اسکورت هواپیمای ایرانی توسط این جنگنده‌ها برای حفاظت از آن و جلوگیری از سقوط احتمالی توسط موشک پدافند سوریه را تهدید هواپیما نشان دادند تا یک بی‌آبرویی دیگر در مجامع بین‌المللی برای ایران ثبت کنند.

انتشارات کتابچران منتشر کرد

خجالت نکش

تا به کاخ سفید برسم ترامپ زنگ زد و گفت از حمله به ایران منصرف شده. تلفن را قطع کردم و داد زدم الان وقتش بود احمق کله پوک. راننده برگشت و گفت بچه به دنیا اومد قربان؟»

تعبیر خواب

هفت پراید هفت پورشه را بلعیدند

گفت: آیا ایرباس‌ها بوی نویی می‌داد؟ پس همانا هفت داداش در هفت سال گشایش هفت بانک را می‌خورند.