چند توصیه‌ی کاملاً غیرسیاسی

پول غرامت خوردن نداره

اول از همه صنعت موشکی خود را کلّاً از ریشه بخشکانید. چرا که تا وقتی قدرت موشکی دارید، بازیکنانتان در میادین ورزشی با غرور و جرأت خاصّی حاضر می‌شوند و این باعث دلشکستگی و ریزش اعتمادبه‌نفس ورزشکاران حریف می‌شود.

خوشا ایران

شاهدی بر فوتبال غیرسیاسی

شوخی با تیتر روزنامه های پنجشنبه ۱۹ اسفند

حوصله نداره؟!

ترامپ: هنوز دلتان برایم تنگ نشده است؟
- آخی، چقدر گفتم با بچه‌ها مهربون باشین.