۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

تحریم قهرمان

بازم تو آمریکا؟

۸:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۴

انتشار به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی

می‌تپد قلبم برای پیپِلَش

۱: من که با تحریم قهرم!
۲: بی خیااال!
۱: فاقد هرگونه زهرم!
۲: بی خیااال!
۱: اینکه بالا رفته با لطفم، فشار
چون که کارامد چو «سوبانم»!
۲: زرشک!!

۹:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۲

واکنش تهران به اقدام آمریکا در تحريم صنعت فلزات ايران

درج در پرونده

این کار امریکا نشان دهنده تربیت نادرست آن بوده، لذا ما از جامعه بین الملل میخواهیم پدر و مادر آمریکا را جهت پاره‌ای از توضیحات فراخوانده و یک تذکر کتبی نیز در پرونده‌اشان درج نماید.

۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۲

همگی باهم یه وعده

۱۰:۳۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۹

توئيزر 91

مشاور پاشنه بلندت را تکرارکن

رييس دولت مژده داد كه «عيدي امسال دولت به مردم اين است كه مردم توانستند، با ايستادگي، تصميمات آمريكا را به سمت ديگري هدايت كنند»