صحرا و کاکتوس

۱۲:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۱

‎ابرها تبانى مى كنند

‎بروید در آریزونا بلرزید!

یکدفعه صدای ابرها کل صحرا را پر کرد که: رييس جمهور سلام رساند و گفت: زرشك! اونجايى كه گفتم بريد، جهنم بود. نه صحراى آريزونا! و ابر ها با بارش برف شروع به پايكوبى و هر هر و كر كر كردند!

۱۲:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۶

پیج مشکلات بانکی!

آلمان خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را قطع کرده. کاملا بی‌دلیل. با شرکت‌شان تماس گرفتیم، می‌گویند از ترس تحریم‌های آمریکاست و تازه آمریکا هم تشکر کرده

تحریم استخر

۱۱:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۵

شعر طنز

شاعر شده تحریم

دیو است که در کوچه زند پرسه، چپ و راست
ابزار آلاگارسون دلبر، شده تحریم

ته‌دیگ طلایی ماکارانی مامان
آمد خبری دلهره‌آور: "شده تحریم!"

آمریکا دوست یا دشمن

۱۱:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۴

از لنگر تا کنگر

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید چرا جعبه سیاه سانچی خوانده نمی‌شود؟ برای اینکه ایران داخل آن را با نفت پر می‌کند و در پوشش جعبه سیاه آن را به کشورهای مختلف می‌فرستد.

آمریکا دوست یا دشمن

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۱

حالا تحریم دست ماست

وی با طرح اين پرسش که اگر تحریم فایده نداشت آیا آمریکایی ها اقدام به این کار می کردند؟ افزود پس چه بهتر که خودمان پیش دستی کنیم و فواید حاصل از این تحریم را هم خودمان ببریم.