۹:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

همکاران صحنه

فارسی حرف زدن ترامپ

۲:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۵

راز فنای صد و بیست سی تا وزن

گونه نادر

این موجود در قاره آمریکا می‌زیَد ولی آمریکایی نیست. حیوانات در مدرسه به خاطر موهای زردش او را هویج خطاب می کردند. یکی نیست بهشان بگوید آخه هویج انقدر زرده؟

۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

شکار پسرک

ایوانکا

۸:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۳۰

گور بابای ایوانکا

به خدمتکار گفت بیاید و بقیه امکانات توییتر را یادم بدهد. فهمیدم ایوانکا سر کارم گذاشته، به جای لایک کردن بلاک کردن را یادم داده. گور بابایش

۴:۴۵ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۲۹

خواب‌ به خواب