۱۱:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۸-۱۷

ترامپ:من نفت را دوست دارم!

شکار به‌موقع البغدادی

۱۲:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۸-۱۱

شکار به‌موقع البغدادی

۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۱

دیپلماسی قهقهه

۱۰:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۳

خداحافظ بولتون

۱۰:۲۰ ق.ظ 

رفتن بولتون