موسیقی طنز

داره میسوزه!

تهدید هواپیمای ایرانی/ از شایعه تا واقعیت؟

قصدش مذاکره بود

و اسکورت هواپیمای ایرانی توسط این جنگنده‌ها برای حفاظت از آن و جلوگیری از سقوط احتمالی توسط موشک پدافند سوریه را تهدید هواپیما نشان دادند تا یک بی‌آبرویی دیگر در مجامع بین‌المللی برای ایران ثبت کنند.

رشته توئیت ایالات متحده در مورد سند ایران و چین

جیغ بزن لعنتی

4/ ایالات متحده آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران را متوقف می‌کند تا خدایی ناکرده زبانم لال این پول‌های بی‌زبان که متعلق به مردم ایران هستند، در حلقوم چشم بادامی‌ها ریخته نشود.

راهکارهایی برای آمریکای ناچار

آبو بریز اونجا که می‌سوزه

دارایی‌های بلوکه شده ایران به درد همین مواقع می‌خورد دیگر. چند صد دلارش را ببرند سر کوچه چهارتا شیلنگ بلندتر بخرند. بعد با شیلنگ بلند آب را بپاشند آنجا که می‌سوزد.