۱:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۸

ترانه طنز

ترانه طنز «بزن دست» باصدای مجتبی الله وردی

ترانه بزن دست
به مناسبت سومین سالروز تیتر «امضای کری تضمین است»

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۹

نگاهی به ترانه‌های فولک وطنی

آه… جولز!

شما از کسی که با تب و تشنج حالش خوب می‌شود، انتظار دارید به «یک عمر بغض» افتخار نکند؟ البته که این روزها مشت مشت قرص اعصاب خوردن پز دادن هم دارد.

۱:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

نگاهی به ترانه‌های فولک وطنی

دِ آروم بگیر!

این را که خودم شخصا رفته‌ام بررسی کرده‌ام! هشتاد و خرده‌ای درصد از آن‌هایی که عشقی را از دست می‌دهند، همه‌اش را می‌اندازند گردن زندگی و چرخ و سرنوشت و شانس و پیشانی! حالا خوب‌است همه‌مان شاهد روزهای جوّگیری‌ سابق‌شان بودیم.

۴:۲۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۷-۲۹

نگاهی به ترانه‌های فولک وطنی

تو چه‌جوری راحتی؟

در واقع یک آدم چرک و غیربهداشتی‌ای هستم‌ که در برابر هر گونه نظافتی مقاومت میکنم. ولی بخاطر تو، پاشدم اتاقم را مرتب کردم.