شوخی با تیتر روزنامه‌های 20 خرداد 1402

مرزهای رد شده

ظریف: نه نمایندگی مجلس را خوب بلدم، نه برای کارهای جدی‌تر آمادگی دارم
–  ولی کاری کردم تا تاریخ تاریخ است، اسمم یادتون نره.

فتوکاتور

پس چرا تنهام؟!

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۱۴

راه راه ۲۰۷