معرفی کتاب

وزن کشی مرغ هسایه

می‌توان به بوسه‌ای تعبیر کرد که مادری مهربان، در حیاط مدرسه، بر گونه فرزند عزیزش می‌نشاند و فرزندش، که حس خود بزرگ پنداری می‌کند، از این بابت گلایه‌مند است

فال هفته

پایان سال‌های تکراری

علاوه بر توهین به مردم و نفهمیدن حرف کارشناسی کارشناسان، حرف خودش را نیز نمی‌فهمد و هر از چندی خودش، خودش را نقض می‌کند

در سفر شاعران به دیار اونوری

عرض ادبی

فردوسی به صندلی تکیه داد و رو به سعدی گفت: اونور آب چی داره؟

سلطان مایعات

گردیده دلم کباب بنزین…

تو عامل اصلی حبابی
گه زردی و سبز و گاه آبی
تو در نظری ولی سرابی
ای میوه نارس گلابی

امضا شده نرخ تو به تضمین
گردیده دلم کباب بنزین