در منقبت پدرزن پولدار

بر جهان فرمان دهی گر خواجه را فرمان کنی

شاعر می‌گوید یکی از دوستانش امروز در واتساپ (زیرا تلگرام که فیلتر است) به وی پیام داده و ضمن سلام و احوالپرسی گفته: کجایی ناقلا؟ با اون سواد ناقصت باز چه کلکی سوار کردی که هیچ جنبنده‌ی بینایی تو رو نمی‌بینه؟

مشت و مال چله نشینان

حافظ چزانی

آن‌قدر خواندم غلط روح لسان الغیب گفت:
آبرویم رفت از دست تو، جان من خموش

فال مخبر!

مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک