حاشیه‌نویسی نطنز نوزدهم

لوح افتخار و کمپوت زرین میرسد به…

بازیگر نقش آمریکا خیلی شر بود و مانده بودم ایران چطور نمی‌ترسید و محکم جوابش را می‌داد.

حاشیه ای بر نطنز 10

بود…ولی کم بود!

صندلی هم بود ولی کم بود، از وسط‌های برنامه که کلا دیگر نبود. به محض اینکه پا میشدی تا خواب دست و پایت بپرد، یک نفر در کمال لبخند! جایت می‌نشست و باید دنبال صندلی دیگری می‌گشتی. حداقلش اینکه از 36 زاویه مختلف توانستیم نطنز را ببینیم. امید است فردای قیامت همه صندلی‌ها به نطنز نشینی‌مان در جای جای حسینیه هنر، شهادت دهند.

گزارش تصویری/۱

پنجمین محفل نطنز

پنجمین شب طنز انقلاب اسلامی «نطنز» عصر دیروز، بیستم فروردین ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات حسینیه هنر تهران برگزار شد.