روز خبرنگار را به چه کسانی تبریک بگوییم؟

این صحبت‌هام منتشر نشه!

1. بر همه بزرگوارانی که لالوی کمد لباسشان یک جلیقه خبرنگاری خاکی یا لجنی دارند. حتی اگر شوهرعمه یا مسئول جایی هستند.

راه راه ۲۴۴

دلیل برتری!

مصاحبه

دیگه دوهفته پیش کرونا نگرفتم!

مصاحبه ی اختصاصی سایت راه راه با دکتر عاطفه میرسیدی، خبرنگار، مجری و کارشناس صدا و سیما