راه‌حل‌های مختصری جهت بیان خستگی

چگونه خستگی را گردن نگیریم؟

وقتی یک خوراکی خوشمزه دلتان می‌خواهد؛ ولی بقیه با آن موافق نیستند، آن را از زبان رفیقتان بیان کنید، مثلاً بگویید حسن عاشق گلابی است و بگذارید ما هم یک گاز بزنیم.

تو بِسم الله و حِسِّ خستگی جِن

وصف معشای!

همه جویایِ وصلِ لب به کامت
همه اندر پی تملیک جامت
عنوان