خاطرات خوابگاهی- قسمت اول

به من می‌گویند ماهیتابه؛ به سوییچ هم گوش پاک کن!

اینجا هیچ چیز سر جایش نیست. حالا هم که از هر ده نفرشان شش نفر و نیم می‌‌خواهند دکتر بشوند. من فقط نگرانم که فردا چند تا آژانس باید تاسیس شود تا این دکتر مهندس‌ها را استخدام کنند؛ مملکت که فقط راننده نمیخواهد!

منتخب ویژه نامه نوروزی مجله راه راه/ 2

وقتی چیزی به عنوان خطای پزشکی اساسا تعریف نشده!

فرض کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشوید، پایتان میرود روی پوست موز و زمین میخورید و در کمال ناباوری پایتان میشکند. (اینکه پوست موز از کجا پیدا میشود، بستگی به این دارد که خودتان را کجا فرض کرده بوده باشید؛ شما میتوانید خودتان را در اکوادور فرض کنید. حتی مورد داشتیم خودش را در جالیز فرض کرده و پایش رفته روی پوست خربزه!) همچنین برای آزادی بیشتر، این اختیار را دارید تا هر کدام از پاهایتان را که میخواهید، فرض کنید که شکسته است!
عنوان