سیاست‌های صنعت خودورسازی

این ضرر هر روز، کمتر می‌شود…

آن‌ها معتقدند خط تولید ماشین، مثل شیر و ماست نیست که تاریخ انقضا داشته باشد و الی الاَبد می‌توان از آن بهره جست، که البته از نظر ما نیز منطقی است.

پیشخند چهارشنبه ۱۳ به‍من

شعارهای تو پُر

جناب پراید

آقای پراید، «او» که نه! «ایشان» است
یک سوم پول خون یک انسان است
از قیمت کهکشانی‌اش، فهمیدم
آن چیز که مفت هم نیارزد، جان است

شاعر: فهیمه انوری

در توضیح بعضی تغیرات اخیر یا آتی قابل اعمال در صنعت خودرو سازی کشور

پیشرفت های هوشمند

در آینده نزدیک به جای استفاده از جک های قدیمی، جک های ترکیبی جدید که از ترکیب سه تا چهار عدد آجر(بسته به اندازه خودرو) و یک قطعه دیلم می باشد، استفاده می شود.
عنوان