گزارش

جنگ کاریکاتوریست ها با صدام

... ۴۰ سال پیش در چنین روزی نخستین کاریکاتور از تجاوز رژیم بعثی به کشورمان در روزنامه کیهان چاپ شد؛ این روند در روزهای بعدی جنگ هم ادامه یافت. در ادامه گزارشی از این کاریکاتورها در روزهای ابتدایی حمله صدام به کشور خواهیم دید...

معرفی کتاب

بیمه ننه در ندارکات

تدارکات «ندارکات شده» را به آتش می‌کشد و به مسئول نزدیک به خفگی‌اش در ماسک شیمیایی بسته می‌خندد و مسئول تدارکاتی را به تصویر می‌کشد که برای کمتر غذا خوردن رزمنده‌ها شایعه افتادن دندان آشپز در غذا را مطرح می‌کند و...

معرفی کتاب

قاطران جنگی

اما به خاطر مجروحیت و جانبازی دیگر مانند قبل توان جنگیدن ندارد از این رو به فرماندهی گردان ذوالجناح برگزیده می شود تا با کمک چند نفر دیگر قاطرهایی تربیت کنند که در شب های عملیات با حمل آذوقه و مهمات کمک رزمندگان باشند.

معرفی کتاب

همه ی فرزندان ایران

«فرزندان ایرانیم» حاصل دوره‌ی آموزشیِ قبل از اعزامِ امیریان و دوستانش است که با همه‌ی شور و شوق و ترس‌هایشان پا به دنیای جدید می‌گذارند تا ثابت کنند که با...