تأملي روانشناختي در خریدها

لاستیکوفرنی، پیف‏پیف‏فوبیا

خریداران لاستیک کامیون در حالی که موتور گازی هم ندارند: این افراد در کودکی علاقه ی زیادی به ماشین سنگین داشته اند اما در بزرگی پول خرید فرغون هم ندارند در نتیجه دچار اختلال دو قطبی شده و وسط لاستیک ها نشسته و ژست کامیون سواری می گیرند. به این اختلال لاستیکوفرنی می گویند.

اندر مصائب گرانی پیاز

ذکر شاخنا و کینگنا پیاز (کسر ا… قیمته)

از دسته صیفی جات بود و کسی قاطی میوه‌ها حسابش نمی‌کرد و محل سیر هم بهش نمی‌گذاشت! در ابتدای کارش آورده اند که سرخ کرده‌اش در غذا زیر دندان لیزمی‌خورد. پس با وجود سرشاری از خاصیت و گرفتن بوهای نامطبوع ( فقط درحوزه آشپزی!) اجر و قربی درمیان خلق نداشت،

یک روز معمولی در هیئت دولت

هرکی چی وارد کنه بهتره

وزیر آموزش و پرورش: به نظر من شما یه چیزی وارد کن که به حوزه مسئولیتت هم بخوره تا فردا پشت سرت حرف در نیارن بگن بجای اینکه فکر و ذکرش مسئولیتش باشه رفت توی کار واردات. من رو ببین عبرت بگیر. اگر بجای لباس، دفتر مشق و مداد خودکار وارد کرده بودم کسی گیر نمیداد.

چگونگیِ برطرف کردن سایه ی جنگ از سر یک کشور و مردمش

برطرف کن تا برطرف کنم!

خریدِ هر گونه سلاح و ادوات جنگی ابداً نمیتواند نیروی بازدارندگی داشته باشد. عوضش بروید کمی خودرویِ بیکیفیت خارجی و ماتیک و پنکک و فرمژه و لاستیک فرغون و نعل اسب و این قبیل چرت و پرتجات* از خارجی ها به قیمت بالا بخرید، بلکَم بیخیالتان شوند. عَلی بَرِکته اللّه.