کلیدواژه پنجم| تامین ارز

دقیقا کدوم ارز؟

دلار نقدی، دلار صرافی، دلار کاغذی (منم نمی دونم فرقشون چیه، احتمالا صرافی همش رو سکه 25سنتی میده، نقدی هم تراوله، کاغذی اسکناس)، دلار دستوری (نپرسید به دستور کی، نمی­دونم)

کلیدواژه چهارم| #پایداری_بازارها

خشم خواجه

کلیدواژه سوم| #کنترل_تورم

کنترلش زیر یکی از وزراست

_ ببینید دولت با بدست گرفتن کنترل مشکلی نداره. ما فقط کنترل رو پیدا نمی‌کنیم.

+ میشه بیشتر توضیح بدید؟پ

کلیدواژه دوم| #مصمم

مصمم کبری

بررسی واژه مصمم در موشکافی جمله ی عبدالناصر همتی: «علی رغم تمام #سختی_ها ، #مصمم به #کنترل_تورم و دستیابی به #پایداری_بازارها و #تأمین_ارز برای #ملزومات_مردم به عنوان #اولویت_های_اصلی هستیم»