سیم آخر!

دستورالعمل استفاده از تاکسی هوایی

رو هواییم!

- در صورت دیدن اقوام، دوستان، آشنایان و ماشین عروس روی زمین، سبقت هواپیمای دیگر از هواپیمای شما و... از بوق زدن خودداری کنید، هواپیما بوق نداره!

رمزگشایی صحبت‌های مسئولان

گفت و گوی خبری ساعت ۶!!

با طرح تاکسی هوایی من شود
در آسمان بساط مسافرکشی به راه

آموزش علوم غریبه(قسمت 2)

در احوال و مقامات روحانا

بدان‌که روحانا حاجتی داشت، پس بر مبلی نشست و خداوند را چنین گفت: «خداوندا به من صندلی‌ای عطا کن که از شدت نرمی جُم نتوانم خورد» پس خداوند عالم به‌او صندلی‌ای عطا کرد تمام چرم.