پیشخند

سری جدید مسابقه مافیا در بانک مرکزی

ارزش پول ملی در دوران همتی چه مقدار کاهش یافت؟
100 درصد

دولت کارت زردها

معرفی روش‌های مختلف مدیریتی در کائنات

مدیریت به سبک مرد عنکبوتی

«اهالی چهار چشم و چهارپای سیاره، خیلی متشکرم که من را برای تصدی‌گری انتخاب کردید. راستش من امروز به انبار سیاره رفتم و هیچ پولی داخل آن ندیدم. مشاورم حدس می‌زند که مسئول قبلی سیاره، همه پول‌ها را خورده است.

چند راهکار مهم

آقای زنگنه! به خودتان رحم کنید، یک وزیر نفت که بیشتر نداشتیم!

به ازای هر دو پیمانه برنج خارجی، یک پیمانه برنج نیم دانه ایرانی استفاده شود. اینطور هم عطر برنج ایرانی در غذا‌هایتان احساس می‌شود و هم هزینه برنج ماهانه خانواده کمتر می‌شود.