اسحاق جهانگیری : برای حفظ آرامش کشور پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند

۱۲:۱۰ ق.ظ 

اسحاق جهانگیری : برای حفظ آرامش کشور پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند

پولدارها باید برای مستضعفان هزینه کنند

۱۲:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۲

داغ بی تدبیری بر پیکر هپکو

۸:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۲۹

راه کار های ایجاد نشاط در دانش آموزان

بوی ماه مدرسه

یه دل سیر عکسای کتابا رو نگاه میکنم و بدون این که حتی اسم کتاب رو بخونم میندازم بره. کاری که در تمام طول تحصیل به خاطر سیاستِ مشق‌محور معلمین مزدور نمیتونستم انجام بدم و تا محو عکسا میشدم میدیدم مشقام مونده

۲:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۱۰

اگر دولت، پشت کنکوری بود

حسن جان! پشتیبانت.

از آن روزی که پشتیبانش بهش زنگ میزند هزینه های تلفنمان خیلی کمتر شده است. فرصت نمی کند با بقیه صحبت کند. خیلی پیشرفت کرده است.