رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر سازمان ملل

جدول هزینه‌کرد حق عضویت سازمان

قبض آب و برق دفتر نمایندگی ایران (غیر یارانه‌ای): 500 هزار
حقوق و مزایای کارمندان سازمان: 5 میلیون

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر رای دادن

تحریم برای تقلب

این یعنی مسخره کردن دموکراسی، چیزه، اصلا اگر ما اجازه دهیم ایران رأی دهد یعنی دموکراسی را به سخره گرفته‌ایم، کشوری که در انتخاباتش تقلب می‌کند (البته نه هر کشوری) حق ندارد رأی دهد. 

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر حق

پنیر تبریز در سس موشکی

- سوراخ سوراخ بودن پنیر تبریز و شبهه غبن در معامله این پنیر
- راحت باز نشدن در سس موشکی دلپذیر

رمزگشایی صحبت های گوترش؛ تیتر بدهی

پیامک دبیرکل سازمان ملل به کشورهای عضو

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان سازمان ملل:
بخشودگی حرکت‌های تروریستی