رمزگشایی روحانی؛ تیترِ دولت یازدهم

خداراشکر کری سبیل نداشت

این حرف تنها در صورتی منطقی است که اسم پرسپولیس همان پیروزی می‌ماند. بعد با توجه به ۲ بار فینالیست لیگ قهرمانان آسیا شدن پیروزی (پرسپولیس) در این دهه، می‌شد اسمش را دهه پیروزی گذاشت...

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۸