گزارش

ما همه رومینا هستیم

با توجه به تئوری های نوین جامعه شناختی و جرم شناختی، دو روز دیگر آن ها باهم آشتی می کنند و ما این وسط بَده می شویم.

معرفی کتاب

چگونه از پس زامبی های اختلال دار برآییم؟

آقای حجار هم با آوردن نام او بگوید: یاااا ابالفضل و اینگونه بچه را نهیب می‌دهند که حساب کار دستش بیاید و حتی احساس زامبی بودن هم به او دست ندهد.

معرفی کتاب طنز

نامه های عاشقانه

از بچگی استعداد مخ زنی و نویسندگی بالایی داشته است ولی هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد نوشته هایش کتاب بشود.

حیوان درونت را بشناس!

گاو!

توجه داشته باشید در زمان استفاده باید کلمه «گاوووووو» را به این شکل تلفظ کنید تا معنی را کامل برسانید.