شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 بهمن 1402

تنش قیمت

حسن روحانی: دلایل رد صلاحیتم را منتشر کنید
– گذاشتن صبح جمعه منتشر کنن.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 28 آذر 1402

آزادی توافق

مجید انصاری: طرح فعلی حجاب و عفاف قابلیت اجرایی ندارد
– طرح عفاف فقط طرح خودمون: آزادی!

خبره‌ معضل!

ما دلخوش هر وعده شدیم ای دل غافل
اینها همگی فوت و فن کوزه‌گری بود

شوخی با تیتر روزنامه‌های 20 آبان 1402

قطع اقتصاد

کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
– خب مستمری رو قطع کنید که قدرت خرید صفر و ثابت بمونه.
عنوان