شوخی با تیتر روزنامه‌های 29 دی

کدام هوا؟ کدام سال؟ کدام جرم؟ و…

سیاست «گران کن، یارانه بده» شکست خورده است

– فقط سیاست «گران کن، صبح جمعه متوجه شو»ست که همیشه جواب می‌دهد!

اندر احوالات شیخ و مثلاً تضمین

پیر ما زبل بود!

قراردادی منعقد کردیم که نامش برجام بود و غایتش رفع تحریم. از همان آغاز کار همه را جمع نمودیم و گفتیم هیپ هیپ هورا بکشند که می‌خواهیم تحریم‌ها را بترکانیم. برخی هیپ هیپ هورا کشیدند که دمشون گرم. لکن برخی پای جوجه و پاییز را به میان کشیدند.

حسن در خزینه!

راه راه ۲۲۲