کلیدواژه پنجم| تامین ارز

دقیقا کدوم ارز؟

دلار نقدی، دلار صرافی، دلار کاغذی (منم نمی دونم فرقشون چیه، احتمالا صرافی همش رو سکه 25سنتی میده، نقدی هم تراوله، کاغذی اسکناس)، دلار دستوری (نپرسید به دستور کی، نمی­دونم)

دوست دارید در آینده چه‌کاره شوید؟

بازم باید غافلگیر بشیم که!

دیروز مامان‌مان رفت توی گوشی و گفت باید تو روز‌های فرد می‌توانی بروی! بابایمان گفت پلاک من که زوج است. گفت تو را نمی‌گویم پسرمان یعنی من را میگوید.

روایت یک تقسیم کار عادلانه

خوردن با ما

احتمالا از خودتان می پرسید پس دولت این وسط چکار کرده؟ نگران نباشید. این دولت به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشد، به تقسیم کار کاملا پایبند است

روی پای خودمان

یک داستان آموزنده+سوسماز

آن مرد، درحالیکه صحنه اسلوموشنِ سیاه و سفید شده بود و آهنگ سوسماز پخش می‌شد، از خواب پرید و سر به سجده گذاشت و توبه کرد.