۱۲:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

توئیزر

شغل: رابطه با فامیل

بنابر همين گزارش، طي پنج سالي كه از دولت تدبير و اميد گذشته است هرسال بيش از يك ميليون و چهارصد و شصت و شش هزار و دويست و سي و نُه و نيم شغل در كشور ايجاد شده كه نسبت به همين مدت در دولت قبل، خيلي باحال بوده است.

۱۰:۰۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۱

درخواست یک روزنامه: حق بستن مجلس برای رییس دولت

لیاخوفِ درون یک روزنامه

با این پیشنهاد جدید به زودی شاهد نوبرانه هایی دیگر از قبیل موارد زیر نیز خواهیم بود :
1- تقسیم کننده ی ته دیگ سیب زمینی های سراسر کشور جهت اثبات رئییس بودن

۶:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۳۰

جواد علیزاده

روزکاتور/ استفاده از بیت المال برای تبلیغ انتخاباتی!

منتشرشده در سال 1376 در کنایه به دورزدن قانون در روزنامه های وابسته به بودجه های عمومی و بیت المال برای انتخابات.