ایران طنز ۱۷

شرح فروش آیفن ۴۰۰دلاری

متن رایگان

در ادامه‌ی روند، سلبریتی‌ها شماره‌کارت‌گویان راهی این کمپانی شدند تا مثل همیشه که یاری‌گر مردم هستند، این بار هم با مشارکت خود در تبلیغات این‌ مؤسسه بکوشند.

ایران طنز ۱۶

عرض حاجت به امام

ما الکَنیم و لال و لوچ و لنگیم
فکر می‌کنیم خیلی بچه زرنگیم
پا رکابیم و مردِ روز جنگیم
یه عمریه به انتظار نشستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم
عنوان