پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۸ تیر

پناهندگی اجساد در مهد آزادی دنیا

موسیقی ایرانی ظرفیت چند صدایی دارد
‌ چرا که هم‌اکنون هر جوان ایرانی یک خواننده بالفطره است.

پیشخند روزنامه های 27 خرداد

نیّت باید صاف باشه!

دشمنان سلامت مردان!
-گرانی، تورم و کولر

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۶ خرداد

دو بر یک به نفع الجزایر

برق در ایران اول کجا را روشن کرد؟
- جایی که کلید را فشار دادند

پیشخند 22 خرداد

طلا که پاکه چه منتش به خاکه!

تاثیر سفر بر سلامت روح
+و تاثیر خرج آن بر سلامت قلب