راه راه وطن امروز ۲۱

راه راه وطن امروز ۲۰

راه راه وطن امروز ۱۹

مقایسه مسکن اجتماعی با مسکن مهر

مهر خوب است یا اجتماعی؟

مسکن مهر با این همه اهنّ و تلپّش دوووو نفرررر تلفات داشته! شما الان در ذهنتان یک مسکن اجتماعی تصور کنید، خب، بعد خرابش کنید، تلفات می­دهد؟ نه که نمی­دهد. مگر نامردی کنید و تلفات را هم تصور کنید!