بازی تکلیفی راه‌راه

حس تکلیف

- وزیر خیلی خیلی اسبق وزارت منحله: به خاطر داشتن شرط ثبت‌نام سن زیر 75 سال (یعنی 74 سال و 11 ماه و 27 روز) و در راستای استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان.

من، من، من، من! چگونه می‌توانید صلاحیت خودتان را تأیید کنید؟

حس هفتم: حس تکلیف!

اگر فردی را دیدید که هر روز بعد از خاموش کردن کولر به دستور پدر و ریختن چای و روشن کردن تلویزیون و زدن شبکه خبر و بلند کردن صدایش است؛ او 80 درصد ویژگی‌های یک رئیس‌جمهور خوب را دارد.

در احوالات احساس مسئولیت

از هر طرف داره میاد چند دسته مسؤول…

+ من برنامه اقتصادی دولت رو چهار دو سه یک خطی می‌چینم تا دو بال کناری به خط میانی حریف، فشار کافی رو وارد کنن.

ابراهیم بت شکن …
عنوان