تقویم تاریخ ۳٠ فروردین

سفر بی‌میمنت

قضیه به همین منوال پیش می‌رفت که ناصرالدین شاه و همراهان، هی از یک کشور به کشور دیگری می‌رفتند و با دهان به قاعده غار علی صدر بازمانده و گفتن «اَ.... اینجا رو؟!»

سفری به آینده

سفر کورش

+ خاک مملکت مگر ارث باباشونه که بدن؟ سرزمین پهناور یکی از نشانه‌های قدرته.
- حالا خیلی هم غصه نخور. خیلی از همین کشورها هنوز گوش به فرمان ایران هستند. تو همین حمله دیشب برخی از موشک‌ها از خاک اون‌ها پرتاب شد!

دور دنیا در ۸ ماه

نامه‌ای از سر سردرگمی

دور دنیا در ۳ تا ۸۰ روز

ادعای طی مسیر 65 هزار کیلومتری این ناوگروه، کذب محض است. با مراجعه به کره موجود در اتاق نگارش نامه، مسیر ادعایی طی شده، حدوداً 23 سانت و 89 میلیمتر بوده است. برای دقت گزارش، درخواست صحت‌سنجی این ادعا را از نیروی دریایی فخیمه ایالات‌متحده داشتیم که متأسفانه در نامه‌ای کوتاه، جواب دادند: کیلومترشمارمان در دست تعمیر است و جای متر‌کردن قبلی هنوز سرخ است.
عنوان