۱۲:۴۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۳۰

دستگیری تبر

۱۲:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۸

برگی از دفتر خاطرات سلطان اظهار نظر مهناز افشار

قهر قهر تا روز قیامت

انگشت کوچیکه پایم خورد به مبل و از درد چنان دادی زدم که دوساعت مثل یوز ایرانی غرش میکردم. گفتم یوز ایرانی یاد فعالان دلسوز و عزیز محیط زیست افتادم که کاملا مسالمت آمیز با نصب دوربین در بیابانهای ایران، حتی جاهایی که توی سر سگ هم بزنی نمیرود به دنبال نشانی از یوز ایرانی بودند

۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۱

مرده‌خورها

۳:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۵

مصائب زندگی گربه ای

۲:۲۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

بداهه ی شاعران راه راه

مرثیه ای برای مشا

رفتی ولی همیشه کنارم نشسته ای
بوی تن تو می دهد این دور و بر هنوز

با اینکه سوم و شب هفتت گذشته است
خوابم نمی برد پسرم تا سحر هنوز