مرکز نفرین زمین

در کشورهای دوردست ...

مدیران خیلی فرهنگی

مدیر: مگه مدافع حرم نیست؟
جوان : نه، مدافع حقوق حیواناته
مدیر: آها خوبه. این چرا همش تو ایرانه، چندتا لوکیشن خارج از کشورم براش بذار.

آنچه درباره نیات خیر سلبریتی‌ها نمی‌دانستید

امینی شرمنده‌ایم

مدتها فکر می‌کردیم سلبریتی‌ها کارشان این است که نان صدا و سیما را بخورند و بعد بنشینند حرف مفت بزنند. اما حالا فهمیدیم که در مورد این قشر اشتباه می‌کردیم و سلبریتی‌ها بدون این که نان جای خاصی را بخورند هم حرف مفتشان را می‌زنند.

دختر آقای سلبریتی