سنت های مغفول مانده

بگو آآآآ عشقم

در حالی که ولنتاین، تنها یکی سنت‌های بومیِ نمی‌دانم کجاست، و کلی چیز میز جذاب‌تر هم هست. به امید رسیدگی بیشتر متولیان امر؛ شش سنت اسم و رسم دار جهانی که متأسفانه در ایران نادیده گرفته می‌شوند...
عنوان