میگن بسیجیا هر جا ساندیس بدن حاضر می‌شن!

واکنش‌ها به حق‌آبه هیرمند

دبه­‌فروشی موجود است

سهراب: من از همین تریبون اعلام می‌کنم، نوش‌دارو که به من نرسید؛ ولی تو رو ارواح عمه‌تون برای سیستانی‌ها برسونید.
رضا پهلوی: روحم شاد که توی ازدواج آسان با پسرم محمدرضا حرف واسه گفتن داریم، بحرین رو که عروس کردیم، هیرمند رو هم داماد.

سیستان و بلوچستان را سیل برد!

سیل سیستان را دریابید!
عنوان