پیرامون یک چک تاریخی

عنابستانی که بود و چه کرد؟

در پی این اقدام عنابستانی طرح تبدیل "خط ویژه" به " خط ویژه‌ی خدمت" را در دستور کار خود قرار داد. این طرح باعث می‌شد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در خط ویژه ترافیک ایجاد نکنند و مانع خدمت‌رسانی نمایندگان مجلس نشوند...

کدومو بدم؟؟!

صورت ‌سرخ ‌کنی!

وصیت نامه یک داعشی لحظاتی قبل از سیلی موشکی

از دهن افتاد!

به پیکارجویان همرزمم چیزی نگویید، فقط دوتا کشیده آبدار بخوابونید توی گوششان خاک بر سرها رو. اگر درست جنگیده بودند که من الان زنده بودم!
عنوان