آشنا می‌گوید یک بشکه آب سنگین‌تر است

چهل نامه خانگی رئیس جمهور

دسته پلی‌استیشنم دکمه شوتش خراب شده، با پهپادت یک دسته سالم به همان آدرس سابق ارسال کنید.

طرح کاهش تعداد نیازمندان توسط دولت

دو تیر با یک میلیون

لازم به ذکر است ارائه سیمکارت متوفی قابل پذیرش نبوده و وراث می‌بایست خودشان دوباره جهت تهیه سیم در صف بایستند.

پیرامون تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان

بالاخره به چی؟

البته می‌گویند دولت خودش هم بعد از این اقدامش، کلی غصه‌دار شده که از این پس چگونه واریز یارانه‌ی ۴۵۰ هزار ریالی را اعلام کند؛ ولی خب ما با مژده‌ی اعلام مبالغ اختلاس به تومان، این عزیزان را از نگرانی خارج می‌کنیم و می گوییم: «شما یارانه ۴۵ هزار تومنی هم بدی بازم عزیزی گلِ من.»
عنوان