حاشیه نویسی نطنز بیست و سوم

اولین ها همیشه جذاب اند

چرخش روزگار یک اولین دیگر سر راهم قرار داد و این اولین باری بود که میخواستم به شب طنز انقلاب یا همان نطنز بروم. آن هم بعد از حدود دوسال فراز و نشیب داشتن در باشگاه طنز انقلاب!

فتوکاتور شب طنز انقلاب

نطنز خیابان خلوت کن

خنده خانوادگی در ایام پساکرونا

تخم شترمرغ در کیسه ماست

محمدرضا شهبازی مجری مراسم در ابتدای صحبت‌های خود از دلتنگی عوامل برگزار کننده نطنز در این بیست و دو ماه و علل عقب افتادن آن گفت و قول داد با توجه به کثرت سوژه‌ها و اتفاقات در ایام غیبت نطنز، مراسم تا قبل از دوازده شب به پایان برسد

شب طنز «گریه بلد» ها!

حاشیه نگاری نطنز ۱۶

حدود ساعت ۱۸ سالن پر شده بود و صدای صندلی هایی که حوصله ی بلند شدن نداشتند و روی زمین کشیده می شدند، به سالن اضافه شد.
عنوان