مراسم کف…

عجیب حضرت استاد اهل شادی بود
برای شادی روحش درست کف بزنید

متن سخنرانی دوستداران استاد مقابل بیمارستان جم تهران

جفنگت را زمین بگذار

ایران تسلیت. مردم بدبخت تا گردن در غم، تسلیت. جامعه‌ی عقب مانده‌ی بی فرهنگ تسلیت. So sorry for you

نامه‌ی جمعی از اهالی تهران به شورای شهر این شهر

نام‌گذای یکی از خیابان‌های تهران به نام حسن شماعی‎زاده

تغییر نام میدان بهارستان به اسم شخصیت خوش‌خواب مدرسه موش‌ها

به بهانه «خیابان استاد»
عنوان