بازم تو آمریکا؟

۸:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۴

انتشار به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی

می‌تپد قلبم برای پیپِلَش

۱: من که با تحریم قهرم!
۲: بی خیااال!
۱: فاقد هرگونه زهرم!
۲: بی خیااال!
۱: اینکه بالا رفته با لطفم، فشار
چون که کارامد چو «سوبانم»!
۲: زرشک!!

۱۱:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۱

برو بگذار جان بهر ضمانت

تا ۱۴۰۰ با گِن!

گویا شده فک و مغز تو، باهم، لق
با مغز تهی، دهان گشودی: "حق! حق!"

ای دلخوشی بچه‌ی مظلوم وزیر!
پس گردنی از رعیت است این: شپلق!

۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

به ترامپ و پهبادش

چی این اواخر میزنی؟!

حالا که با یه پخّ ما یک متر میپّری هوا
پشتت به کی گرمه مگه که هی داری زر میزنی

عیبی نداره میگذره این چهارنعل رفتنات
یه روز می بینیم که داری با خر مسافر میزنی

۲:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۰

پشت هم گند به بار آمده می‌بینی که!

نقیضه‌ای بر «بعد یکسال بهار آمده میبینی که»

دولتش مثل شب اول قبرست و به ما
از چپ و راست فشار آمده میبینی که

از سر شیطنت ذاتی و دیرینه ی خود
با ابالیس کنار آمده میبینی که

۱۲:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۲۶

تحلیل یک ترانه ناظر بر ترانه سرا و مخاطب/2

چی بهتر از تو

ترانه سرا مثل کسی که پراید ترمز دیسکی دار خودش را تحویل گرفته باشد ذوق و شوق می کند