منگول نباشیم

گرگ به بز زنگوله‌پا گفت: از شما چه پنهان من پیر شده‌ام، نه دندان جویدن دارم نه توان دنبال شکار دویدن. مدام پیتزا سفارش می‌دهم و سوسیس گربه می‌خورم.

چگونه در شب چهارشنبه سوری کباب بزغاله بپزیم؟

پایان تلخ قصه ی زنگوله پا

گرگ ناقلا با خود فکر کرد گرگی که اندازه ی بز نفهمد، مثل گوسفند حرف گوش کند، مثل گاو هرجا برود و کلی خرحمالی کند، از نظر شخصیتی یک طویله ی کامل حیوانات اهلی است و باید وجترین بشود.
عنوان