بهشت اروپا

توصیه‌های یکی از فعالان شورش در ایران به فعالان شورش در سوئیس

یک شورش اصولی

اول از همه اینکه شک نکنید و مطمئن باشید که شما حق‌تان است که شورش کنید! وقتی به جای برق و گاز به شما می‌گویند: هیزم جمع کنید و به جای اینکه اجاق گاز خانه‌تان را روشن کنند، می‌گویند: خودت فوت کن تا روشن بشه!

فال هفته

از این شورش، تا آن شورَش!

زیادی دست و پا نزنید، امروز برق نیست و فردا آب و غذا. ولی همه‌اش خاطره می‌شود خب!

شعر طنز

چه نشستید؟ خلق شورش کرد!

حد نداریم اگر چه محدودیم
وسط آش ماست مشهودیم
گر چه کلا چهل نفر بودیم
بیشماریم بی برو برگرد