منجنیق در خیابان های فرانسه!

بهشت اروپا

توصیه‌های یکی از فعالان شورش در ایران به فعالان شورش در سوئیس

یک شورش اصولی

اول از همه اینکه شک نکنید و مطمئن باشید که شما حق‌تان است که شورش کنید! وقتی به جای برق و گاز به شما می‌گویند: هیزم جمع کنید و به جای اینکه اجاق گاز خانه‌تان را روشن کنند، می‌گویند: خودت فوت کن تا روشن بشه!

فال هفته

از این شورش، تا آن شورَش!

زیادی دست و پا نزنید، امروز برق نیست و فردا آب و غذا. ولی همه‌اش خاطره می‌شود خب!
عنوان