هک کردن بانک به دلیل انتقام عشقی

آبروریزی

مگر کسی به‌خاطر شکست عشقی هم هک انجام می‌دهد؟ در زمان‌های قدیم، هکرها یک وجهه و دیسیپلینی در جامعه داشتند که اگر کسی یکی از آن‌ها را می‌دید باهاش سلفی می‌گرفت و در صفحه‌اش می‌گذاشت و می‌نوشت من و آقای هکر، همین الان یهویی.
عنوان