آمارهایی ناب از حوزه مسکن و اجاره 15 مورد

رد شدن از روی اکازیون

تعداد مشاورین املاکی که موقع قولنامه به صاحب‌خانه گفتند، مگر از روی جنازه‌ من رد بشی بذارم بیشتر از نرخ مصوب کرایه‌ را بالا ببری. ۶۶۱ نفر که متاسفانه ۶۶۲ نفر از روی جنازه‌ املاکی رد شدند و یک نفر هم برای محکم کاری دوبار از روی جنازه رد شد.

خانه را هم زدم به اسم زنم

بگیریدش

دنبال هر چه بوده ام جز مالیاتی

پارتی بازی
عنوان