راه راه وطن امروز ۳۲

جرج واشنگتن و افتخار به اسکناس 5000 تومانی

دلار ۵۰۰۰ تومانی

اطفاء حریق چینی!

تجارت اطفاء حریق

از اینکه توانسته از پرداخت خسارت شانه خالی کند، خوشحال است. می گوید: «کار ما که راه افتاد، اما ماجرای این نفتکش، حالا حالاها درگیر کاغذ بازی های بیمه های جورواجورِ خارجیه!»

عکسنوشت: سلفی موگرینی با نتیجه برجام جلوی در نوانخانه

من و افشاگری