پا به راه ۳

در وصف کافه و شعر و آروغ روشنفکری

شعر لاکردارشان

اکثرا زن‌ها رمانتیستند و مردان سوررئال

هست ظاهر در کت و در مانتو و شلوارشان

آنقدر فاز هنر دارند در خود، گوییا

صوت داوودی برون می‌آید از گیتارشان

چگونه یلدای ارزانی داشته باشیم؟

توصیه‌های یلدایی

هندوانه نخرید: خداوکیلی مشخص است که هندوانه شب یلدا یک شوخی بی‌مزه بوده که جدی گرفته شده؛ وگرنه سر سیاه زمستان هندوانه خریدن آن هم با امکانات قدیم، مثل این بوده که در جزیره آدم‌خوارها دنبال رستوران گیاه‌خوارها بگردید. در ضمن همان قدیم هم کل لطف هندوانه خریدن به این بوده که آیا هندوانه مثل قند سفید است یا مثل قند شیرین

فالنامه حافظ اندر احوالات مخترع ایرانی

حافظ برای شما آرزوی موفقیت می‌کند

می‌خواهد اختراعت را مفت مفت از چنگت در بیاورد و خاک توی سرت نماید.