تقویم تاریخ 29 اسفند

تاریخ غیرجیرانی

همانطور که احتمالا در سریال جیران دیده‌اید ناصرالدین شاه قاجار علاقه زیادی به شکار و گردش و سفر داشت. و اگر این سفرها از نوع خارجی‌اش هم باشد که چه بهتر. از این رو 3 تا سفر اروپایی رفت و سفر اروپایی هم هست و خرجش؛

نَقل‌های ننه صفا (1)

قرارداد رویتر